De 3 ingrediënten die elke IT-beveiligingsstrategie moet hebben

ICT beveiliging

De meeste bedrijven zijn tegenwoordig bezig met het digitaliseren van hun kernbedrijfsprocessen, het transformeren van hun bedrijfsstructuren en het invoeren van digitale technologieën om nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Om concurrerend te blijven, wendbaar te blijven en de digitale transformatie voort te stuwen, hebben organisaties effectieve IT-beveiligingsoplossingen nodig die helpen beschermen tegen cyberbedreigingen en datalekken. Daarom is het belangrijk dat elke organisatie vanaf het begin een solide IT-beveiligingsstrategie heeft. De beveiliging van uw onderneming kan in het beste geval al een uitdaging zijn, maar wanneer u daar ook nog eens grote veranderingen in interne processen en externe technologieleveranciers aan toevoegt, wordt het bijna onmogelijk. Dat is waar een effectieve IT-beveiligingsstrategie om de hoek komt kijken. Een IT-beveiligingsstrategie houdt u een stap voor door aan te geven welke informatie nodig is voor uw organisatie, welke gevoelige gegevens moeten worden beschermd en wie toegang heeft tot die informatie.

Het bepalen van uw bedrijfsbehoeften is de eerste stap om een IT beveiligingsstrategie op te stellen.

Voordat u kunt beginnen met de implementatie van een ICT-beveiligingsstrategie, moet u eerst vaststellen welke informatie uw organisatie nodig heeft. Cyber Connects kan helpen is een expert in ICT beveiliging en kan hierbij helpen. Dit omvat het identificeren van de gegevens die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering, zoals klant- en werknemersgegevens, maar ook het identificeren van de gegevens die als gevoelig worden beschouwd, zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Als onderdeel van uw beoordeling van de bedrijfsbehoeften wilt u misschien ook nadenken over de soorten gegevens die uw organisatie in de toekomst misschien wil verzamelen, zoals klantvoorkeuren of toekomstige verkoopprognoses.

Wanneer u weet welke gegevens u nodig hebt, kunt u gaan nadenken over hoe u deze wilt beschermen. Dit is waar uw IT-beveiligingsstrategie om de hoek komt kijken. Uw IT-beveiligingsstrategie helpt u uit te vinden hoe u uw gegevens het best kunt beveiligen en tegelijkertijd de kosten voor uw organisatie zo laag mogelijk kunt houden. Als onderdeel van uw strategie zult u willen overwegen hoe u de toegang tot gegevens wilt verdelen, wie toegang moet krijgen en welk toegangsniveau elke persoon moet hebben.

Identificeer gevoelige gegevens binnen uw organisatie.

Vervolgens moet u gevoelige gegevens binnen uw organisatie identificeren. Hier brengt u uw bedrijfsbehoeften, toegangscontroles en gegevenstypen samen om gevoelige gegevens te identificeren. Overweeg eerst de missie van uw organisatie en bepaal welke onderdelen van uw bedrijf het belangrijkst zijn voor succes. U kunt ook nagaan of er momenteel voorschriften of eisen zijn met betrekking tot de soorten gegevens die uw organisatie verzamelt.

Zodra u over deze informatie beschikt, kunt u beginnen met het identificeren van de gevoelige gegevens binnen uw organisatie. U kunt de volgende gegevenstypen als potentiële gevoelige gegevenstypen beschouwen:

  • Persoonlijk Identificeerbare Informatie – Dit kunnen gegevens zijn zoals de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer van een persoon, enz.

  • Gezondheidsgegevens – Dit kunnen gegevens zijn zoals de medische geschiedenis van een persoon.

  • Financiële gegevens – dit kunnen gegevens zijn zoals de kredietkaartinformatie of bankrekeninginformatie van een persoon.

  • Gegevens over cyberbedreigingen, bijvoorbeeld systemen die bijhouden wanneer een systeem is geïnfecteerd door een virus of wanneer een buitenstaander toegang heeft tot een systeem.

Ontwikkel een risicobeoordeling voor uw organisatie.

Nadat u soorten gevoelige gegevens hebt geïdentificeerd, zult u een risicobeoordeling voor uw organisatie willen ontwikkelen. Een risicobeoordeling is een uitgebreide beoordeling van het risico dat een gebeurtenis zich binnen uw organisatie voordoet. Het doel van een risicobeoordeling is u te helpen prioriteiten te stellen voor uw inspanningen inzake risicobeheer door het risiconiveau te beoordelen voor elk gebied van uw bedrijf. Elk gebied kan een verschillend risiconiveau hebben en elke bedrijfsdoelstelling kan een verschillend risiconiveau vereisen. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van uw bedrijf een veel hoger risiconiveau hebben, zoals uw kritische bedrijfsactiviteiten, financiële prestaties, reputatie of klanten, dan andere onderdelen, zoals de prestaties van uw werknemers.

Afsluiten.

Zodra u zowel gevoelige datatypes als datatypes in kaart hebt gebracht, kunt u beginnen met het ontwikkelen van een risicobeoordeling voor uw organisatie. U zult willen beginnen met het identificeren van gevoelige gegevens binnen uw organisatie. Zodra u over deze informatie beschikt, kunt u beginnen met de ontwikkeling van een risicobeoordeling voor uw organisatie. Uw risicobeoordeling zal u helpen bepalen hoe u de toegang tot gegevens wilt verdelen, aan wie toegang moet worden verleend en welk toegangsniveau elke persoon moet hebben.

This entry was posted in My Blog. Bookmark the permalink.